Jdi na obsah Jdi na menu

Lovětínská rokle

Lovětínská rokle Obrazek 

Lovětínská rokle je součástí Národní přírodní rezervace (NPR) Lichnice - Kaňkovy hory a Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Protíná pásmo Železných hor za obcí Závratec. 

Rokle je sevřena ze severní strany vrchem Krkaňkou (566 m n. m.), z jihozápadu svahy s vrcholem Světlice se zříceninou hradu Lichnice.

Porost strání Lovětínské rokle tvoří bukový les. Na svazích rokle lze vidět četné povrchové geomorfologické útvary vzniklé erozí, mrazovým zvětráváním a svahovými pohyby. Zajímavým geologickým útvarem je tzv. kamenná řeka (pás kamenů), která "stéká" po svahu Krkaňky směrem do údolí. Časté jsou mlhavé proudy stoupající Lovětínskou roklí, které pomáhají tomuto útvaru navodit horský ráz. Na svazích roklí jsou vidět četné povrchové útvary vzniklé erozí, mrazovým zvětráváním a svahovými pohyby. Jsou to mrazové sruby, skalní stěny a suťová pole.

Malebnou roklí protéká Lovětínský potok, pramenící z tzv. Lovětínského rybníka. Romantická niva potoka je zaplněna velkými balvany tzv. železnohorského krystalinika. 

Celá oblast se vyznačuje také pestrostí druhového společenstva organismů. Ze vzácnějších živočichů zde můžete spatřit otakárka fenyklového, mloka skvrnitého, čolka velkého a horského, skokana štíhlého a raka říčního. Z ptáků zde pobývají například výr velký, kalous ušatý, vzácněji čáp černý, linduška lesní, skřivan lesní, vidět můžete také jestřába lesního. U Zlatého potoka loví a hnízdí konipas horský a skorec vodní. Za zmínku stojí také zimoviště letounů, kde se vyskytuje netopýr vodní, netopýr velký, netopýr černý a netopýr ušatý.
K zajímavým rostlinným druhům v rezervaci patří jednak horské druhy vyskytující se v hluboce zaříznutém údolí (např. růže převislá, kerblík lesklý, vranec jedlový) a jednak druhy rostoucí na suťových svazích (např. pitulník horský, kopytník evropský, samorostlík klasnatý, kakost smrdutý, puchýřník křehký). V ústí Lovětínské rokle se vyskytuje česnek medvědí a na obnažených skalkách sleziník severní, routučka a červený, rozchodník ostrý a osladič obecný. Na jižně orientovaných bezlesých svazích rostou také teplomilná společenstva s druhy jako například tolita lékařská, kostřava sivá, divizna knotovitá a mnohými dalšími.
Je zřejmé, že celá rezervace stojí za prohlídku. Také proto vedou oběma roklemi turistické trasy, které umožňují poznat aspoň část těchto přírodních krás.